Leerlingenraad

In de leerlingenraad worden alle klassen van de lagere school 
vertegenwoordigd door een afgevaardigde.
In de derde week van september worden de klasburgemeesters verkozen.

Op deze manier worden de kinderen actief betrokken in het dagelijkse schoolbeleid.

Door hen te laten meedenken, meepraten, discussiëren, zullen
ze groeien in hun luister- en spreekvaardigheid met respect voor iedereen.
Ze zullen ondervinden dat compromissen sluiten en flexibiliteit nodige tools zijn voor het probleemoplossend denken.

De leden van de leerlingenraad zullen het collectief belang boven hun eigen belangen moeten plaatsen en zo een stapje dichter bij het verantwoordelijke wereldburgerschap komen, dat we op school nastreven.

De leerlingenraad komt elke maand samen, in het bijzijn van juf Katrien DL (6A), juf Lore (5B) en directeur Ann.