Doelstellingen bij huiswerk

Persoonlijk verwerken en toepassen van de beheerste leerstof, het verder automatiseren van bepaalde leerinhouden
zoals maaltafels, letters, splitsingen tot 10 …

Huiswerk als gewoontevorming om een zekere werkhouding en werkdiscipline te leren, als voorbereiding voor later.

Verwerven van een zekere zelfstandigheid, door zichzelf doelen te stellen, een planning op te maken, een geschikte
strategie te kiezen, zelf problemen op te lossen, zichzelf te motiveren en voor zichzelf een manier te vinden voor
voldoende concentratie.

Huiswerkwijzer klas 1

Dit verwachten we van jou:

Samen met mama of papa je agenda “lezen”.
Je taak zelfstandig oplossen.
Letters of woorden oefenen / later lezen, doe je best dagelijks 10 minuten.

Dit verwachten we van je ouders:
De tijd die je aan schriftelijke taken (dinsdag-donderdag) mag besteden is ongeveer een kwartier.
Als je veel te lang werkt of bij moeilijkheden mag je stoppen  en noteert mama of papa dit op je huistaak of in je agenda.

Je ouders mogen natuurlijk ook voorlezen of samen met jou een leuk boekje lezen.
Indien je taken niet in orde zijn maken we samen afspraken.
Als dit regelmatig gebeurt, volgt er een overleg met je ouders.

Huiswerkwijzer klas 2

Dit verwachten we van jou:

Zelfstandig  je agenda lezen en je schriftelijke taken tijdig afgeven.
Lezen of tafels oefenen, doe je best dagelijks 10 minuten.
Tafels kan je zelfstandig oefenen op de laptop of met de kaartjes.

Dit verwachten we van je ouders:
De tijd die je aan schriftelijke taken (dinsdag-donderdag) mag besteden staat op je huistaak genoteerd.
Als je veel te lang werkt of bij moeilijkheden mag je stoppen  en noteert mama of papa dit op je huistaak of in je agenda.
Je ouders mogen ook op een speelse manier samen met jou de tafels oefenen of lezen.

 Indien je taken niet in orde zijn maken we samen afspraken.
Als dit regelmatig gebeurt, volgt er een overleg met je ouders.

Huiswerkwijzer klas 3

Dit verwachten we van jou:

Zelfstandig  je agenda lezen en je taken tijdig afgeven.
In het begin van de week krijg je 2 taken, je beslist zelf wanneer je ze maakt en geeft ze ten laatste af op vrijdag.
De tijd die je aan schriftelijke taken mag besteden is ongeveer 20 minuten.

Bij moeilijkheden mag je stoppen en noteert mama of papa dit op je huistaak of in je agenda.
Je vraagt zelf uitleg aan de leerkracht de volgende dag.
De tafels oefen je best dagelijks 10 minuten. Je kan dit zelfstandig op de laptop of met de kaartjes.

Dit verwachten we van je ouders:
Zij mogen je helpen plannen en “leren studeren”bv. regelmatig even controleren of de tafels gekend zijn.

Indien je taken niet in orde zijn maken we samen afspraken.
Als dit regelmatig gebeurt, volgt er een overleg met je ouders.

Huiswerkwijzer klas 4

Dit verwachten we van jou:

Zelfstandig  je agenda lezen, je taken tijdig afgeven en je lessen grondig studeren.
De taken worden in de klas in samenspraak met de leerkracht gepland.
In het begin van de week krijg je 2 taken, je beslist zelf wanneer je ze maakt en geeft ze ten laatste af op vrijdag.
De tijd die je aan schriftelijke taken mag besteden is ongeveer 20 minuten.

Bij moeilijkheden mag je stoppen en noteert mama of papa dit op je huistaak of in je agenda.
Je vraagt zelf uitleg aan de leerkracht de volgende dag.

Dit verwachten we van je ouders:

Zij mogen je helpen plannen en “leren studeren” als het alleen niet lukt.
Indien je taken niet in orde zijn maken we samen afspraken.
Indien dit regelmatig gebeurt, volgt er een overleg met je ouders.

Huiswerkwijzer klas 5

Dit verwachten we van jou:

Zelfstandig  je agenda lezen, een planning opstellen, je taken tijdig afgeven en je lessen grondig studeren.
De tijd die je dagelijks mag besteden is ongeveer 60 minuten.
Bij moeilijkheden vraag je zelf uitleg aan de leerkracht de volgende dag.

Dit verwachten we van je ouders:

Zij mogen je helpen plannen en “leren studeren”.
Indien je taken niet in orde zijn maken we samen afspraken.
Indien dit regelmatig gebeurt, volgt er een overleg met je ouders.

Huiswerkwijzer klas 6

Dit verwachten we van jou:

Zelfstandig  je agenda lezen, een planning opstellen, je taken tijdig afgeven en je lessen grondig studeren.
De tijd die je dagelijks mag besteden is ongeveer 60 minuten.
Bij moeilijkheden vraag je zelf uitleg aan de leerkracht de volgende dag.

Dit verwachten we van je ouders:

Zij mogen je helpen plannen en “leren studeren”.
Indien je taken niet in orde zijn maken we samen afspraken.
Indien dit regelmatig gebeurt, volgt er een overleg met je ouders.