Samen bouwen aan een school in verbondenheid

OLV–PiusX: 'Jij, wij, yeah!'

Ons project kiest voor het unieke in elk kind en wil elk kind in zich de ruimte laten ontdekken om het andere dan zichzelf te leren zien en er respectvol mee om te gaan.
We geloven erin dat we het alleen samen kunnen - jij, wij - elkeen als klein, maar belangrijk onderdeel in een groot systeem.
We bouwen aan een droomwereld van morgen volgens een vooropgezet plan:
iedereen werkt samen om verbetering en vooruitgang te brengen met voorop het geloof in het goede van elke mens.

Wij hopen dat onze kinderen het ‘willen’ maken in de toekomst en dat ze ook de school en hun omgeving mee ‘willen’ maken.
'
Jij, wij, yeah!’ is niet vrijblijvend, het is een opdracht.  De opdracht van ons eigentijds christelijk opvoedingsproject. 

Een eigentijds christelijk opvoedingsproject

We bouwen ons onderwijs volgens de christelijke levensfilosofie. Goed gepland, recht op ons doel af, rekening houdend met de uniciteit van elkeen en de verbondenheid van al onze participanten. Binnen onze eigenheid maken we ook gebruik van verschillen. Elkeen draagt zijn steentje bij in het grotere geheel.
Centraal staat de boodschap van Jezus, met plaats voor de dialoog, openheid en respect voor ieders eigenheid.

Goed onderwijs bieden,
betekent kinderen leren leren én ook leren leven vanuit een sterk geloof in groei- en ontwikkelkracht.
Kinderen voorbereiden op de wereld van morgen, hun talenten en mogelijkheden aanspreken en ontplooien.
Onze leerdoelen zijn ambitieus en tegelijkertijd aanvaarden we dat leren en leven een proces van vallen en opstaan is.
Een proces dat we vanuit een brede zorg ondersteunen.

Leren en leven gaan in dialoog met elkaar. Als uitkomst van ons onderwijs zien we intrinsiek gemotiveerde kinderen die goesting en zin hebben in leren en leven en leren en leven betekenis kunnen geven. Die betekenisverlening heeft zowel betrekking op 'wat' geleerd wordt als 'waarnaar' geleefd wordt: Wat is zinvol? Welke richting wil ik uit?
Wij hopen dit te realiseren mede door de creatieve inslag die in onze school belangrijk is.
 

En dat wij als school willen ZILLen is duidelijk, 'Zin in leven en leren', mét veel enthousiasme!

Voor het hele OLV team
Ann Osselaer