We zeggen “NEE” tegen pesten!!   klik hier

Plagen stopt waar pesten begint…                                                                                             

Plagen: impulsief, van korte duur, gebeurt tussen gelijken, is meestal te verdragen maar kan ook kwetsend en zelfs agressief zijn.

Pesten:  herhaaldelijk en langdurig, een ongelijke strijd, is negatief en kwetsend bedoeld.

WAT DOE JE ALS JE GEPEST WORDT?

Geloof in jezelf! Het is niet jouw schuld dat je gepest wordt.
Praten lucht op . Kies iemand waar jij je goed bij voelt en die je vertrouwt.
Melden kan ook via de brievenbusjes.

Samen met jou zoeken we naar een veilige manier om het pesten te stoppen.
Wees ervan overtuigd dat je steun kunt vinden bij klasgenoten die je wel respecteren.
Vermijd plaatsen op school waar er minder toezicht is. Ga bij andere leerlingen staan!

WAT DOE JE ALS JE KIND GEPEST WORDT?

Laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe hij /zij zich voelt.
Probeer rustig te blijven. Je kind heeft steun nodig.

Vraag aan je kind of er op school leerlingen zijn waar hij /zij zich goed bij voelt.
Vertel aan je kind dat het nodig is om de school in te lichten om het pesten te laten stoppen.
Bekijk samen wat je de school zeker wil zeggen.

Enkele interessante sites rond dit onderwerp:

www.allesoverpesten.be

www.kieskleurtegenpesten.be

www.klasse.be/ouders (kijk onder HELP)

www.clicksafe.be (veilig internet)

www.pestweb.nl (info op kindermaat)

https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/cyberpesten/ (info specifiek gericht naar cyberpesten) 

EN WAT DOEN WIJ ALS SCHOOL ALS JE KIND GEPEST WORDT?  Het antwoord vind je in ons pestactieplan!

We ontdekken pestgedrag:

- op basis van een aantal signalen
- we zijn getuige
- door een vragenlijst
- door een melding van leerlingen of ouders via website, brievenbusje, telefoon.

We ondernemen onmiddellijk stappen:

1. Verkennend gesprek (door klasleerkracht of evt. zorgleerkracht)

We bieden veiligheid en vertrouwen, schetsen de signalen of de informatie,
vragen naar gevoelens (feiten niet zozeer van belang), bekijken wat verdere stappen kunnen zijn samen met de leerling.

2. Overleg zorgleerkracht- collega’s

We evalueren de situatie: pestgedrag? beginnend of zwaar?
We kiezen een actie en maken concrete afspraken: wie doet wat?

3. Mogelijke acties

- Stopgesprek met vermoedelijke daders (beginnend pestgedrag)
Kort, geen discussies, niet emotioneel, nieuwe kans…

- No blame-methode:

De middengroep wordt betrokken bij het zoeken naar een oplossing.
“Anton wordt gepest en wat doet de rest?”

- Als het pesten niet stopt …

    Herstelcontract voor de daders
    Ouders van de pesters op de hoogte brengen

    Structurele maatregelen

    Herstelgericht groepsoverleg (hergo): door speciaal hiervoor opgeleide mensen
    De tuchtprocedure van de school

4. Ouders van “doelwit” worden op de hoogte gehouden (zorgleerkracht)

5. Follow-up: pesten gestopt? Evt. begeleiding ex-slachtoffers / ex-pesters

 

Info uit: Nascholing CNO “omgaan met pesten” door Mevr. Hilde Leonard