Het nieuwe leerplan ZILL daagt ons uit om naast de culturele ontwikkeling ook sterk in te zetten op de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. “Zin in” draagt een dubbele betekenis in zich…
Enerzijds verwijst het naar alles wat met motivatie te maken heeft: goesting krijgen en hebben, leerhonger, geloof in groei en betekenisvol leren.
Anderzijds verwijst “zin in” ook naar de levensbeschouwelijke inspiratie van waaruit mensen leven en een diepere betekenis geven aan de dingen.
Aan de hand van groeipunten willen we de leerlingen stimuleren om te groeien als individu, maar ook in relatie met anderen.

De leerlingen kiezen zelf - in samenspraak met de leerkracht - een aantal vaardigheden die ze nog verder kunnen ontwikkelen. Deze groeipunten worden geoefend en bijgestuurd tot ze verworven zijn.

 

Zo wordt er gewerkt aan:
Socio-emotionele ontwikkeling:
Ik kan op een warme en communicatieve wijze
in relatie treden met mezelf en met anderen.

Ontwikkeling van een innerlijk kompas:
Ik leer mezelf kennen.
Ik kan richting geven aan mijn leven.
Ik reageer veerkrachtig.

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid:
Ik neem verantwoordelijkheid op voor mezelf en voor anderen.
Ik neem initiatief en kan zelfstandig functioneren.
Ik ontwikkel kritische zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling:
Ik beschik over voldoende (psycho)motorische en zintuiglijke
basisvaardigheden om zelfredzaam te functioneren.