Katholieke scholen aan de Schelde (KSAS)    

Katholieke scholen aan de Schelde (KSAS) vzw is de eigenlijke organisator van ons onderwijs en de uiteindelijke eindverantwoordelijke.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Adres: Langestraat 14
            9150 Kruibeke

Voorzitter: Dhr. Hugo Ruymbeke
Ondervoorzitters: Mevr. Anne-Marie De Jonghe en mevr. Helga Byl 
Secretaris: Dhr. Erik Blommaert
Penningmeester: Mevr. Anoek Van Hoyweghen
Andere leden:
Marc Verhaegen (OLV), Vicky Quinet (OLV), Arjan Franken (OLV),
Ria Van Huffel, Anthony Ampe, Karel Colman, Lus Vercauteren, Elien De Maeyer,
Gerda Van Steenhuyze, Marleen Van de Vijver.

De scholen aangesloten bij dit schoolbestuur:
- De Krinkel 1 - Zwijndrecht
- De Krinkel 2 - Zwijndrecht
- De Krinkelrups - Zwijndrecht
- SIMABU 1 - Burcht
- SIMABU 2 - Burcht
- OLV / PiusX - Kruibeke
- Sint-Petrusschool - Bazel
- Sint-Jan Berchmansschool - Rupelmonde

 

 Algemeen directeur: Dhr. Geert De Corte